Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 

Tímto uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci: obchodní společnosti

Topení nejlevněji s.r.o., se sídlem Bohuňov 20, 569 04 Bohuňov, identifikační číslo: 050 36 119, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 93115 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese topeninejlevneji.cz

 

Jaké osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány?

Jméno a příjmení,

Adresa bydliště,

Telefoní číslo,

E-mailová adresa.

     

       Pro jaký účel budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

     Účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

Jaká máte práva v souvislosti s udělením tohoto souhlasu?

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to buď kliknutím na tlačítko „odhlásit se“, které je obsaženo na konci každého námi zasílaného e-mailu, případně nám můžete napsat, že souhlas odvoláváte, a to na tuto e-mailovou adresu obchod@topeninejlevneji.cz nebo korespondenční adresu Bohuňov 20, 569 04 Bohuňov.

 

Na jak dlouhou dobu jste nám souhlas udělili?

Tento souhlas jste nám udělili do doby, než jej odvoláte.

 

Zároveň udělením tohoto souhlasu prohlašujete, že jste oprávněni takový souhlas udělit a že ke dni jeho udělení jste starší 16 let.

 

Topení nejlevněji s.r.o., se sídlem Bohuňov 20, 569 04 Bohuňov, identifikační číslo: 050 36 119

V Bohuňově dne 28.02.2023.